Een vriend van mij, werkzaam als docent, vroeg of ik kon helpen bij het tot stand brengen van een tijdschrift voor zijn school, het John Dewey College. Deze relatief nieuwe school is gevestigd in de Haagse Binckhorst en biedt onderwijs op HAVO- en VWO-niveau, gericht op Project Based Learning (PBL). In PBL worden traditionele lesmethoden en leerboeken vermeden, en in plaats daarvan werken studenten aan concrete projecten om begrip van het onderwerp en praktische vaardigheden voor de echte wereld te ontwikkelen.
Het specifieke project waaraan ik deelnam concentreerde zich op de geschiedenis van de Binckhorst, een opkomend industriegebied en woongebied op de grens van Den Haag en Voorburg. Tijdens excursies en presentaties verkenden de studenten de geschiedenis van deze wijk door de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Industrialisatie. Uit deze verkenningen werden verschillende onderwerpen geselecteerd waarover verslagen werden geschreven. Bovendien kregen de studenten grafische lessen van de Grafische Werkplaats Den Haag om illustraties te maken die typerend zijn voor de genoemde perioden.
Ook de naam en het ontwerp van de omslag van het tijdschrift werden bedacht door de leerlingen. Ik heb er een ontwerp van gemaakt. Daarnaast de was ik ook verantwoordelijk voor het ontwerp van advertorials voor bedrijven, stichtingen en evenementen die verband houden met de Binckhorst en die graag wilden adverteren in het magazine. 
Vervolgens heb ik al het materiaal verwerkt tot een tijdschrift, waarvan 700 exemplaren zijn gedrukt. Naast dat de studenten allemaal een druk in ontvangst hebben mogen nemen, heeft ook de Gemeente Den Haag zo'n 100 stuks afgenomen om als informatiegids voor nieuwe bewoners. 
Een mooi resultaat!
Back to Top