Marianne Kok heeft een stichting opgericht die wereldwijd ondersteuning biedt aan kinderen en moeders die zich in achtergestelde posities bevinden veroorzaakt door armoede, gebrek aan toegang tot onderwijs.
Het doel is deze kinderen te helpen via educatie en opleiding een betere positie in de samenleving te verwerven. De stichting stimuleert projecten en sociale ondernemingen op locatie door financiële bijdragen (schenkingen, leningen of microkredieten) en begeleiding te bieden. 
Voor deze stichting heb ik het logo en de illustratie ontworpen die op visitekaartjes zijn afgedrukt.
Back to Top